P.A. de Groot Blomsterlökodling och Exporthandel

  • Svenskt
  • English
  • Nederlands

MPS

MPS-ABC

MPS-ABC fungerar som en mätare på hur miljövänligt företaget arbetar. Det är en värdering av företaget. Mätningen följer en skala från noll till hundra poäng. De räknas fram fyra gånger om året och baseras på hur mycket gödning, energi och växtskyddsmedel som används samt hur företaget hanterar sitt avfall. Även vattenförbrukningen registreras. Företagets totala förbrukning stäms av mot andra odlare med jämförbara odlingar. Företagen med den lägsta förbrukningen får de högsta resultaten. Dessutom kan företaget tjäna tio extra poäng genom att använda miljöcertifierat utgångsmaterial.

Profilering

Siffrorna som visar den totala förbrukningen presenteras i en företagskvalifikation. Ett företag startar som MPS-deltagare (MPS-D). Det kan jobba sig upp till nivån MPS-A (mycket miljövänlig odling). 
Det stimulerar företagen som deltar till att fortsätta leta efter miljövänliga produktionsmetoder. Konstruktionen gör MPS-ABC till ett unikt bedömningssystem som är internationellt erkänt och accepterat. Genom att använda märket kan man tydligt och klart känna igen produkten hela vägen genom kedjan. En kund behöver bara kasta en blick på produkten för att avgöra om den är odlad av ett MPS-certifierat företag. Genom att använda märket identifieras produkten genom hela kedjan. På kontrollmärket finns en finns ett nummer som identifierar odlaren. Det gör dessutom produkten möjlig att spåra. Köparna kan hitta alla uppgifter på MPS´s hemsida. 
Det finns olika kontrollmärken för MPS -A, -B, -C en -D.