P.A. de Groot Bloembollenkwekerij en -export

  • Svenskt
  • English
  • Nederlands

MPS

MPS-ABC

MPS-ABC werkt als een meetlat, die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Het geeft een waardeoordeel over het bedrijf. De meetlat omvat een schaal van 0 tot 100 punten. De score wordt 4 x per jaar per bedrijf berekend en is gebaseerd op het verbruik van meststof, energie en gewasbeschermingsmiddelen en de wijze van omgang met afval. Ook het waterverbruik wordt geregistreerd. Het totale verbruik van het bedrijf wordt vergeleken met dat van kwekers met vergelijkbare teelten. Bedrijven met het laagste verbruik krijgen de hoogste score. Daarnaast zijn er 10 extra punten te verdienen met het gebruik van milieu-gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Profilering

De verbruikscijfers worden doorberekend naar een bedrijfskwalificatie. Een bedrijf start als MPS- Deelnemer (MPS-D) en kan zich opwerken naar het niveau van MPS-A (zeer milieuvriendelijke teelt). Dit stimuleert de deelnemende bedrijven om blijvend te zoeken naar milieuvriendelijke productiemethoden. Deze opzet maakt MPS-ABC tot een uniek beoordelingssysteem dat internationaal erkend en geaccepteerd is. Door het gebruik van het vignet blijven de producten duidelijk herkenbaar in de keten. Een koper ziet in één oogopslag of de producten die hij koopt afkomstig zijn van een MPS-deelnemer. Door de vermelding van het deelnemersnummer in het vignet, is het product bovendien traceerbaar. De gegevens van deelnemers zijn voor kopers onder andere opvraagbaar via de website van MPS. Er zijn vignetten voor MPS -A, -B, -C en -D.